Bomen

Bomen, onze vrienden

Van oudsher spelen bomen een grote rol in verhalen, sprookjes, erediensten enz..
Toen was men zich nog bewust van hun grote (genees)kracht en bescherming,van hun spirituele betekenis.
Bomen zorgen gratis en zonder voorbehoud voor elkaar, voor onze gezondheid, ons algemeen welbevinden, voor het milieu.
Zij brengen harmonie, balans en ritme in ons leven.

Hoe beleef ik de aanwezigheid van bomen?
Hoe voel ik me in hun nabijheid?
Dit schilderen we in deze workshop:

volgens je mogelijkheden en voorkeuren, natuurgetrouw, meer abstract of enkel een impressie.

br>