Privacy

Privacyverklaring

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, of door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat U als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als U daar toestemming voor geeft.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
(ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Creatieve Symbolen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:
op te vragen en in te kijken, te (laten) wijzigen, te (laten) schrappen.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd.
Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als U de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief.
Als U een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Rechten laten gelden
Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoek te mailen via het contactformulier.

Vermeld steeds:

Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Verwerking van uw gegevens
De verwerkingsverantwoordelijke is:
Creatieve Symbolen / Julla Laurijssen
julla.laurijssen@skynet.be

Jouw persoonsgegevens worden tevens verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).

Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker Mailchimp met basis in de U.S.A. verantwoordelijk.  Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Mailchimp.  Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in.
Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld.
Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

Gegevens die we verzamelen
Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dit is meestal beperkt tot :

voornaam en naam, e-mailadres, soms ook telefoonnummer
deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom houden we je persoonsgegevens bij ?
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven op je vraag
Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren (toestemming betrokkene) Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is.
Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang bewaren we je gegevens ?
Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Derden
Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. webhosting, onderhoud);
het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU,  Mailchimp en Google.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging van gegevens
De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn
zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.Op de computers
en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens “Creatieve Symbolen” jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan  geheimhouding van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Alle medewerkers van zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens
Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens
opgeslaan over het gebruik van de website.
Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens
(je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden).
We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info)
om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

Cookies
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem.
Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Sociale media
Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken.
De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer.
Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken.
Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze
netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met
jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om
jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met
jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje.
De laatste aanpassing dateert van 02/05/2019